Lịch Làm việc

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính xã An Thạnh Trung Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính xã An Thạnh Trung
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2019
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh và Danh sách thí sinh đủ, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm tài sản Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm tài sản
Thông báo đấu giá tài sản (khu đất bến xe thi trấn Chợ Mới + Thị trấn Mỹ Luông) Thông báo đấu giá tài sản (khu đất bến xe thi trấn Chợ Mới + Thị trấn Mỹ Luông)
Thông báo về việc kết thúc dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống hạ tầng cụm Công nghiệp Mỹ An, huyện Chợ Mới
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2019
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung) tại xã Bình Phước Xuân
Thông báo đấu giá tài sản (khu đất bến xe thi trấn Chợ Mới + Thị trấn Mỹ Luông) Thông báo đấu giá tài sản (khu đất bến xe thi trấn Chợ Mới + Thị trấn Mỹ Luông)
Công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Chợ Mới Công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Chợ Mới
Thông báo đấu giá tài sản (khu đất bến xe thi trấn Chợ Mới + Thị trấn Mỹ Luông) Thông báo đấu giá tài sản (khu đất bến xe thi trấn Chợ Mới + Thị trấn Mỹ Luông)
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất bến xe thị trấn Chợ Mới và bến xe thị trấn Mỹ Luông Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất bến xe thị trấn Chợ Mới và bến xe thị trấn Mỹ Luông
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu từ xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), hạng mục đường vào trường tại xã Kiến Thành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu từ xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), hạng mục đường vào trường tại xã Kiến Thành