Lịch Làm việc

Gia hạn thời gian Thông báo số 1911/TB-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Chợ Mới về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Bình Phước Xuân Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Bình Phước Xuân (điểm chính) tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới
Quyết định phê duyệt kết quả vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới năm 2020
Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới năm 2020
Quyết định phê duyệt kết quả phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban Điều hành bến xe - tàu huyện Chợ Mới năm 2020
Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển vòng 01 kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (cấp mầm non) trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới năm 2020
Thông báo về việc niêm yết Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020
Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm dân cư xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Mới trực thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2020
Thông báo về việc tiếp dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
Triển khai Công văn số 810/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh
Kế hoạch thông tin và truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, ứng dụng NCOVI trên địa bàn huyện Chợ Mới
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trước và trong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025