Lịch Làm việc

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ cầu Long Kiến - Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Triển khai thực hiện Công văn số 139/UBND-KGVX ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn số 247/UBND-TH ngày 17/02/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KGVX ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc hạn chế các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Triển khai triển khai thực hiện Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Triển khai thực hiện Công văn số 80/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Triển khai thực hiện Công văn số 08/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Công văn số 2834/UBND-KT của UBND huyện Chợ Mới về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các chợ trên địa bàn.
Thực hiện Công văn số 1366/UBND-KGVX ngày 26/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Quyết định Ban hành phương án xử lý các tình huống dịch bệnh Covid-19 từ Campuchia về và các nơi xâm nhập vào huyện Chợ Mới
Thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban điều hành bến xe - tàu huyện Chợ Mới năm 2020
Thông báo V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện