Lịch Làm việc

1. Công văn trả lời về việc phản ánh tình trạng khai thác đất ruộng để làm nguyên liệu sản xuất gạch và xe tải chở đất làm đường bị hư hỏng
2. Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất các khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Công chức cấp xã 2018 (đã cập nhật điểm ưu tiên)
3. Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung
4. Thông báo về thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 Thông báo về thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi Công chức cấp xã 2018 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi Công chức cấp xã 2018
Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân (điểm chính) tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân (điểm chính) tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới
Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân điểm phụ (Bình Qưới) tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân điểm phụ (Bình Qưới) tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới
Cảnh báo sạt lở đất bờ sông Vàm Nao, đoạn thuộc ấp Mỹ Hòa và ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông Cảnh báo sạt lở đất bờ sông Vàm Nao, đoạn thuộc ấp Mỹ Hòa và ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông
5. Thông báo điều chỉnh một số nội dung của Thông báo tuyển dụng CC cấp xã 2018 Thông báo điều chỉnh một số nội dung của Thông báo tuyển dụng CC cấp xã 2018
Thông báo về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2019 Thông báo về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2018 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2018
Thông báo tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018 Thông báo tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Kiến An, xã Kiến An, huyện Chợ Mới Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Kiến An, xã Kiến An, huyện Chợ Mới
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>