Lịch Làm việc

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Chợ Mới năm 2020
Kế hoạch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Chợ Mới
Hướng dẫn rà soát, thống kê các đối tượng người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới Phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới
An Giang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg An Giang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg
Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học
Cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chợ Mới tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Chợ Mới tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
An Giang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới An Giang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020
Thư cám ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang Thư cám ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn huyện Chợ Mới kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn huyện Chợ Mới kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới
Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
An Giang tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh