Lịch Làm việc

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng dất Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng dất
Thông bán Đấu giá tài sản Thông bán Đấu giá tài sản
Thông báo về việc đăng ký bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 Thông báo về việc đăng ký bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111
Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng dất Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng dất
Thông báo về việc ngưng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn các xã khu vực nông thôn mới huyện Chợ Mới Thông báo về việc ngưng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn các xã khu vực nông thôn mới huyện Chợ Mới
Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XI (2018 - 2019) Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XI (2018 - 2019)
Thông tin chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Thông tin chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Về việc mạo danh phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua, Khen thưởng Về việc mạo danh phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua, Khen thưởng
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam của CN Công ty Sterling and Wilson private limited Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam của CN Công ty Sterling and Wilson private limited
1. Thông báo về việc công bố kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
2. Công văn trả lời về việc phản ánh tình trạng khai thác đất ruộng để làm nguyên liệu sản xuất gạch và xe tải chở đất làm đường bị hư hỏng
3. Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất các khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Công chức cấp xã 2018 (đã cập nhật điểm ưu tiên)
4. Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung