Hoạt động HĐND-UBND

Tổ Chức tập huấn công tác hòa giải cơ sở

05:25 11/09/2019

Tại xã Tấn Mỹ, chiều ngày 10/09/2019 phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật.
Responsive image
 

120 hòa giải viên cơ sở đến từ 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cung cấp 05 chuyên đề kiến thức quan trọng về công tác hòa giải cơ sở như: vấn đề chung về hòa giải cơ sở; lĩnh vực pháp luật về dân sự; hôn nhân và gia đình; đất đai, bảo vệ môi trường; một số vụ việc hòa giải điển hình ở cơ sở… Qua đây, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên ở địa phương, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm ổn định, trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết./. 

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>