Cải cách hành chính

Thấy gì qua công tác cải cách hành chính năm 2019 ở huyện Chợ Mới

05:41 08/01/2020

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, UBND huyện Chợ Mới đã đề ra kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng HĐND – UBND huyện, UBND các xã – thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân và tổ chức.
Responsive image
 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện là nơi thực hiện các thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực như: Đất đai, văn hóa, y tế, giáo dục, tư pháp hộ tịch, đăng ký kinh doanh, thương binh xã hội… các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi dễ nhìn, dễ thấy để người đến thực hiện thủ tục hành chính xem và thực hiện đúng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc quyết định số 129 ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ban hành quy chế văn hóa công sở cơ quan hành chính nhà nước”, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính. Khi người dân đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ đều được đội ngũ cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình, thái độ phục vụ ân cần, niềm nỡ…

Thủ tục hành chính ngày càng được cải cách, đã bãi bỏ những thủ tục rườm rà, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người đi thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai là người dân đặc biệt quan tâm, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng theo quy định, những hồ sơ có vướng mắc thì cán bộ ở bộ phận tiếp nhận liên hệ trực tiếp với người nộp hồ sơ bổ sung để hoàn chỉnh thủ tục.

Năm 2019, UBND huyện đã đề ra 70 đầu công việc trong công tác cải cách hành chính, đến nay cơ bản đã hoàn thành 69/70 đầu công việc, đầu công việc chưa hoàn thành là: “Xây dựng quy chế phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, địa phương trên các lĩnh vực quản lý nhà nước” do đang chờ hướng dẫn của trên. Ngoài ra UBND cũng đã yêu cầu các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, khẩu hiệu, băng rol, viết tin bài phát trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trong năm Đài truyền thanh huyện đã thực hiện gần 1.400 tin, 65 bài viết, 04 phỏng vấn, 01 buổi tọa đài trực tiếp trên sóng phát thanh về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Hùng Chiến, Phó Trưởng phòng Nội vụ kiêm Phó ban Cải cách hành chính của huyện cho biết những kết quả đã được trong năm qua: “Đối với cấp huyện: Năm 2018 chỉ số CCHC huyện Chợ Mới đạt 91,10/100 điểm, xếp hạng 6/11 huyện thị thành trong tỉnh (giảm 2 hạng so với năm 2017). Tuy nhiên nếu xét về điểm số và phân loại theo nhóm điều hành thì: Điểm số CCHC của huyện năm 2018 tăng 4,25 điểm so với năm 2017 (86,85 điểm), và từ nhóm “Điều hành tốt” năm 2017 nhảy lên nhóm “Điều hành rất tốt” năm 2018. Đối với cấp xã: Năm 2018 có 02 xã thuộc nhóm “Điều hành rất tốt”, 06 xã thuộc nhóm “Điều hành tốt”, 05 xã thuộc nhóm “Điều hành khá tốt”, 01 xã thuộc nhóm “Điều hành trung bình khá” và 04 xã thuộc nhóm “Điều hành trung bình”. Đối với cấp huyện kết quả chỉ số CCHC năm 2018 đạt được là khá tốt, tuy nhiên đối với cấp xã kết quả đạt được là thấp, một số xã từ nhóm điều hành tốt năm 2017 rơi xuống nhóm điều hành khá tốt, hoặc nhóm điều hành trung bình khá, điều hành trung bình năm 2018. Nguyên nhân là do một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt được điểm tối đa hoặc không có điểm, cụ thể như: Việc thực hiện các chế độ thông tin báo cáo về CCHC chưa đầy đủ, kịp thời; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức - vẫn còn trường hợp bị vi phạm kỷ luật; chưa có nhiều sáng kiến trong CCHC; việc lập các hồ sơ công việc theo danh mục và giao nộp vào lưu trữ cơ quan chưa đảm bảo; hồ sơ kiểm chứng phục vụ cho công tác đánh giá, xác định chỉ số CCHC chưa đảm bảo theo yêu cầu,…”

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công năm 2019, chủ yếu là giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nhận 49.536 hồ sơ, đã trả kết quả 49.338 hồ sơ, trong đó văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Chợ Mới đã tiếp nhận 18.230 hồ sơ, đã giải quyết: 17.434 hồ sơ, đang thực hiện 796 hồ sơ, cấp xã nhận 125.849 hồ sơ, đã trả kết quả 125.849 hồ sơ. Tất cả hồ sơ được trả kết quả đúng và trước hạn. Ngoài ra còn đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính, các phòng, ban chuyện môn và UBND xã các xã – thị trấn đều áp dụng việc gữi, nhận văn bản qua họp thư điện tử và ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử. Công tác hành chính công thực hiện có hiệu quả, đã phối hợp với bưu điện thực hiện dịch vụ hành chính công ở mức độ 3 và mức độ 4, người nộp hồ sơ không phải đi lại nhiều lần, đi nhiều nơi và đã thực hiện trả kết quả tại nhà người dân.

Responsive image

Responsive image

Năm 2020, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực,Ông Nguyễn Hùng Chiến biết những giải pháp để thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính:

- Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả tốt, những mặt tích cực đã làm được, đồng thời cũng phải kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế đã được chỉ ra theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện.

- Xây dựng Kế hoạch CCHC cấp huyện, xã năm 2020 kịp thời, đúng hạn, nội dung kế hoạch phải được đầu tư nghiên cứu, xây dựng bám theo tinh thần chỉ đạo, chủ trương của cấp trên, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương và có tính phấn đấu. Kế hoạch phải có sự tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện để kết quả đạt được là hoàn thành 100% các đầu công việc đã đặt ra.

- Tổ chức phát động thi đua cải cách hành chính năm 2020, quan tâm triển khai, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay, mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính.

- Nghiên cứu, đề xuất thực hiện việc đánh giá xác định Chỉ số CCHC cấp xã hàng năm chậm nhất trong quí I năm sau để có đủ thời gian chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh khắc phục những mặt tồn tại hạn chế sau khi kết quả Chỉ số CCHC năm được công bố.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong công tác CCHC thì cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt, còn thủ tục hành chính là khâu đột phá”.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC, xem đây là yếu tố đẩy nhanh tiến trình CCHC. Song song đó, UBND huyện sẽ tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc; UBND huyện sẽ thường xuyên kiểm tra công tác niêm yết công khai các TTHC tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, triển khai có hiệu quả đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông tại UBND huyện, các xã, thị trấn theo Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP của Chính phủ./. 

 

Trần Phi - Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>