Cải cách hành chính

Hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa xã Long Điền B

05:19 24/12/2019

Phỏng vấn Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền B - Nội dung: Hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa

 

Xin chào ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền B, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Câu 1: Thưa ông, được biết trong năm 2019 UBND xã Long Điền B đã đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Xin ông đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa trong công tác cải cách thủ tục hành chính mà địa phương đã thực hiện trong năm qua?

Trả lời:

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương nhằm xây dựng chính quyền phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương.

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Long Điền B đã ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính và triển đến tất cả các cán bộ công chức của đơn vị, thông qua đó giao trách nhiệm cho từng bộ phận và phân công cụ thể các nội dung cải cách hành chính.

- Trong đó việc đơn giản hóa TTHC là việc làm thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền của xã. Do đó, địa phương luôn tạo mọi điều kiện để giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, thông qua việc rà soát để kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại giấy tờ, hồ sơ không cần thiết. Bên cạnh đó, việc giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân ở bộ phận một cửa cũng luôn được thực hiện đúng quy định và đảm bảo thời gian, thậm chí có nhiều thủ tục còn được giải quyết sớm hơn quy định.

Việc niêm yết công khai các TTHC cũng được xã thực hiện nghiêm, đúng với quy định: niêm yết đầy đủ các TTHC theo quy định tại nơi thuận tiện để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Gắn với việc công khai các TTHC, xã cũng đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị và số điện thoại của lãnh đạo địa phương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị; tạo điều kiện để cá nhân và tổ chức giám sát hoạt động của địa phương nói chung cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng.

Ngoài ra, xã còn niêm yết công khai Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/05/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC và trong thời gian qua đơn vị không phát sinh trường hợp hồ sơ trễ hạn nào để thực hiện việc xin lỗi người dân theo Quy chế.

Từ đầu năm 2019 đến nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết được 3.330 hồ sơ trả kết quả đúng hẹn, không có trường hợp trể hẹn.

+ Mô hình thứ ba “Ngày không viết” (thực hiện từ năm 2018 đến tháng 10/2019): 380 hồ sơ.

+ Mô hình thứ tư “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (thực hiện từ ngày 02/10/2019): đã giải quyết được 180 hồ sơ. Mô hình từ khi đi triển khai thực hiện đến nay đã mang lại lợi ích và tạo sự hài lòng cho người dân vào việc giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa.

Câu 2: Thưa ông, thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn, kịp thời cho thấy sự chỉ đạo sát sao của UBND xã cũng như chuyển biến rõ nét về năng lực, trình độ của cán bộ Bộ phận một cửa. Ông có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm của địa phương trong việc thực hiện các thủ tục cải cách hành chính trong năm qua?

Thuận lợi:

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy - UBND trong công tác cải cách hành chính, kịp thời giải quyết những khó khăn nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý hành chính.

Sự hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên đã giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó cán bộ, công chức tại bộ phận Một cửa luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình nên việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân luôn được đảm bảo về thời gian và quy trình, đã tạo được sự hài lòng của người dân.

Khó khăn:

Do các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đều phải cập nhật trên cổng thông tin dịch vụ hành chính công của tỉnh nên cán bộ Một cửa khi tiếp nhận hồ sơ của người dân ngoài việc ghi sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ còn phải cập nhật trên hệ thống nên đôi lúc cũng làm chậm trễ đến việc giải quyết hồ sơ cho người dân.

Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp do người dân còn e ngại và gặp khó trong việc thao tác trên máy tính.

Bài học kinh nghiệm:

Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 hiện nay chưa nhiều, do người dân chưa có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay chưa có quy chế phối hợp cụ thể giữa các ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo quyết định số 1380 ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc  nên địa phương vẫn còn khó khăn trong việc triển khai thực hiện quy định này.

Câu 3: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Trả lời

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; tận tâm phục vụ nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách thủ tục hành chính, gắn cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt Kế hoạch CCHC với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, thuận tiện cho người dân; đảm bảo trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn tạo được sự hài lòng cho người dân. Đồng thời tiếp nhận và xử lý các trường hợp có phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết TTHC.

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính: Thứ tư “Ngày không viết” và “ Ngày không hẹn” nhằm mang lại lợi ích cho người dân.

Đề xuất cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Xin trân trọng cám ơn.

Thu Trang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>