Cải cách hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

10:31 20/11/2019

UBND tỉnh vừa yêu cầu, từ nay đến tháng 12, thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) các cấp thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan, đơn vị đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng Dịch vụ công, hệ thống “một cửa” điện tử của tỉnh đối với các TTHC ưu tiên tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Cổng Dịch vụ công quốc gia có chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện TTHC, dịch vụ công; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá sự hài lòng và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và một số chức năng kỹ thuật khác của hệ thống. Cổng sẽ được đưa vào vận hành cuối tháng 11 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Báo An Giang Online

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>