Hoạt động HĐND-UBND

Các xã Hiệp thương lần thứ 2

05:42 18/03/2021

 

Ngày 17/3, Ủy ban Mặt trận xã Hội An tổ chức hiệp thương lần thứ hai để báo cáo tình hình giới thiệu người ra ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử để thỏa thuận lập danh sách những ứng cử viên của đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua thảo luận cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, các đại biểu dự hội nghị thống nhất giới thiệu 60 ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Hội An nhiệm kỳ mới.

Ủy ban Mặt trận xã Hòa Bình cũng vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cơ quan, tổ chức đơn vị

Tại hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026, tiến hành thảo luận danh sách và bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Qua đó, Hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử là 60 người và nhất trí số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 -2026 là 30 đại biểu.

Ủy ban Mặt trận xã An Thạnh Trung cũng vừa mới tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua thảo luận, đóng góp ý kiến, Hội nghị thống nhất danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử là 53 người. Trong đó, khối đảng là 6 người, khối nhà nước 22 người, khối lực lượng vũ trang 4 người, khối Mặt trận tổ quốc và đoàn thể 19 người, khối doanh nghiệp 1 người, khối tôn giáo 1 người, đảm đúng cơ cấu, thành phần./. 

Võ Phạm, Thùy Dương, Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>