Hoạt động HĐND-UBND

Làm tốt việc sắp xếp cán bộ theo Nghị định 34

04:15 06/01/2021

Năm 2020, Chợ Mới làm tốt công tác sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và Nghị Quyết 12/2020 của HĐND tỉnh An Giang.

 

Kết quả, đến nay số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện sau khi sắp xếp là 246 người, thôi việc hưởng chế độ 78 người, số người hoạt động không chuyên trách ấp sau khi sắp xếp là 281 người, thôi việc hưởng chế độ 66 người; số người tham gia công việc ở ấp sau khi sắp xếp là 645 người, thôi việc hưởng chế độ 88 người./.

Nhật Nam

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>