Văn hóa -Xã hội

Trả lời phỏng vấn của Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Mới về Ngày pháp luật Việt Nam 9-11

08:17 09/11/2019

Xin chào đồng chí: Lương Hoàng Sơn- Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Mới

 

Phóng viên: Thưa ông! Trong đời sống xã hội, Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuân lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Vậy xin đồng chí cho biết về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Trả lời: Đồng chí Lương Hoàng Sơn - Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Mới

Như chúng ta đã biết. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chính vì vậy, xuất phát từ tư tưởng của Người. Năm 2012 Quốc hội ban hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tại điều 8 luật PBGDPL đã quy định lựa chọn ngày 9/11 hằng năm làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”. Đây là dấu mốc của ngày ra đời bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, được Quốc hội thông qua vào ngày 09/11/1946.

Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện bắt đầu thực hiện từ năm 2013 cho đến nay. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam trở thành một nước “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Responsive image
 

Phóng viên: Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam là một trong những hoạt động giúp mọi người có cơ hội tiếp cận sâu hơn đến pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến chúng ta như pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động, pháp luật về giáo dục và các chính sách xã hội liên quan… Đối với điạ bàn Chợ Mới về chuyên ngành năm nay được tổ chức như thế nào? Thưa ông.

Trả lời: Đồng chí Lương Hoàng Sơn- Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Mới

Thực hiện Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND của UBND tỉnh An Giang và Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019. Theo đó, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn tổ chức “Ngày pháp luật” ít nhất mỗi tháng/1lần. Qua đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” với nhiều hình thức phong phú tùy thuộc vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị như: Tổ chức Hội nghị truyên truyên, tổ chức Hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật, thông qua các mô hình câu lạc bộ pháp luật (câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; câu lạc bộ thanh niên với pháp luật; câu lạc bộ phụ nữ với kiến thức pháp luật), lồng ghép vào cuộc họp cơ quan... Riêng HĐPBGDPL đã tổ chức 04 đợt tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới như: Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017; Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Trợ giúp pháp lý…Tập huấn 02 đợt về công tác hòa giải ở cở sở.

Đặc biệt, thực hiện tháng cao điểm “Ngày pháp luật” từ 10/10 đến 10/11/2019, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện và HĐPBGDPL tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, triển khai văn bản pháp luật mới (Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật an ninh mạng, Luật Công an nhân dân..), phối hợp Sở Tư pháp trợ giúp pháp lý tại thị trấn Mỹ Luông và xã Mỹ An và tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Luật trẻ em; phòng, chống xâm hại phụ nữa và trẻ em; phòng, chống bạo lực gia định, về họ, hụi, biêu, phường... cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ xã Long Giang, Kiến Thành, Nhơn Mỹ. Đồng thời, cử 16 công chức tư pháp – hộ tịch của xã, thị trấn tham gia Hội thi “Công chức tư pháp – hộ tịch giỏi” lần thứ 5 do Sở Tư pháp tổ chức.

Tóm lại, việc tổ chức “Ngày pháp luật” là đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, từ đó giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân tuân thủ và thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./. 

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>