Văn hóa -Xã hội

Hơn 2,1 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội ở xã Long Điền A

08:22 07/02/2020

Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong năm 2019, MTTQ, các đoàn thể xã LĐA tích cực vận động nhân dân, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn được hơn 2,1 tỷ đồng tiến hành thực hiện các công trình an sinh xã hội

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn như: cất 01 cây cầu bê tông, sửa chửa, rãi đá 07 tuyến đường nông thôn, chiều dài 4,7km, sửa chữa xe tang, cất mới, sửa chữa nhà tình thương và duy trì 01 xe chuyển bệnh miễn phí cho nhân dân khi chuyển lên tuyến trên điều trị, kinh phí hoạt động trên 33 triệu đồng. Ngoài ra, còn thực hiện các mô hình: tổ tương trợ tang chế, giúp cho 165 người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng, áo quan miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn khi qua đời, kinh phí hơn 835 triệu đồng, mô hình tổ tương trợ bệnh nhân nghèo giúp đỡ cho 117 lượt bệnh nhân khi nằm viện, chuyển viện tuyến trên số tiền 163 triệu đồng./. 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>