Văn hóa -Xã hội

Tập huấn kiến thức pháp luật

05:27 13/05/2020

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh An Giang vừa đến xã Hòa An tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 30 người dân trên địa bàn.

 

Tại đây, đại diện Sở Lao động-Thương binh và xã hội đã thông tin nội dung cơ bản về Luật trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật trẻ em, đặc biệt nhấn mạnh việc chăm sóc và bảo vệ trẻ, cung cấp các biểu mẫu về hỗ trợ can thiệp trẻ bị xâm hại; nhận chăm sóc thay thế… Qua đây, nhằm nâng cao hơn nữa việc tiếp cận pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật nhất là việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em./.  

Võ Phạm

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>