Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá 14 năm 2019

05:10 29/10/2019

Sáng nay ngày 29/10/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khoá 14 năm 2019.
Responsive image
 

Tham gia lớp học có 39 học viên được học tập trong thời gian từ ngày 29/10 đến ngày 3/12/2019, với 18 chuyên đề được triển khai gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh. Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Xã hội loài người và sự vận động, phát triển cả xã hội loài người. Kinh tế hàng hóa. Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945-1975). Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-2011)…

Ban tổ chức lớp yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề, kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới./.

 

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>