Hoạt động HĐND-UBND

Hội đồng nhân dân giám sát trước kỳ họp

09:34 23/12/2020

Ngày 22/12, HĐND xã Hội An đã tổ chức giám sát hoạt động của UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

 

Tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND, công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận và các đoàn thể, cùng sự đồng thuận của nhân dân nên kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được duy trì, ổn định, 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, năm 2021, UBND xã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, nhằm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình.

HĐND đề nghị UBND cụ thể hóa các chỉ tiêu bằng các đầu công việc, phân công, tạo điều kiện để cán bộ công chức hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; bổ sung các giải pháp khắc phục hạn chế của năm 2020 vào chương trình công tác năm 2021./.  

 

Võ Phạm

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>