Hoạt động HĐND-UBND

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 1 năm 2021

05:35 25/03/2021

Sáng ngày 24/03/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 1 năm 2021.

 

Tại đây, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật huyện, xã được nghe phổ biến các nội dung: luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Responsive image

Responsive image

Qua hội nghị giúp đội ngũ báo cáo viên toàn huyện nắm vững các Luật, Nghị định mới ban hành, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, nhất là phát huy quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/05/2021 tới./. 

 

Bảo Dinh - Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>