Hoạt động HĐND-UBND

Huyện giám sát công tác bầu cử tại xã An Thạnh Trung

09:30 02/04/2021

Ông Trần Ngọc Bầu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới vừa dẫn đầu đoàn đến giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã An Thạnh Trung.

 

Báo cáo tiếp đoàn cho biết: về công tác chuẩn bị bầu cử đang được An Thạnh Trung triển khai các bước đúng quy trình, đúng Luật Bầu cử, đảm bảo các mốc thời gian công việc theo quy định. Địa phương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử; Thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử xã và các Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh trật tự và y tế, Tiểu ban cơ sở vật chất và Tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử để phục vụ công tác bầu cử.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ của xã. Đồng thời, đề nghị An Thạnh Trung tiếp tục bám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với các ứng cử viên đảm bảo hiệu quả, công khai, dân chủ. Đảm bảo tốt công tác lưu trữ hồ sơ công tác bầu cử và lựa chọn địa điểm phù hợp, an toàn để niêm yết danh sách ứng cử viên, góp phần tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>