Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Lễ ra mắt CLB lý luận trẻ huyện Chợ Mới

04:32 07/11/2019

Chiều ngày 06/11/2019, Huyện đoàn Chợ Mới tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ, giai đoạn 2019 – 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liễu, Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đoàn cơ sở, trực thuộc.
Responsive image
 

Responsive image

CLB ra đời với số lượng 09 thành viên là những cán bộ đoàn yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị. Thời gian sinh hoạt CLB định kỳ 1 quí/lần theo hình thức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, thuyết trình, hùng biện, tổ chức và tham gia các cuộc thi, nghe báo cáo chuyên đề, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận chính trị mà thành viên CLB quan tâm. Nội dung sinh hoạt nghiên cứu vấn đề của chủ nghĩa Mác – lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nắm bắt và trao đổi tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ Đoàn, nêu gương và nhân rộng các gương người tốt việc tốt, những quan điểm đúng đắn và qua các bài viết, đề xuất ý tưởng, sáng kiến đấu tranh chống những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Việc ra đời CLB lý luận trẻ huyện Chợ Mới góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đoàn, giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi trong huyện, từ đó cung cấp những thông tin chính thống tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, thanh niên phản bác các luận điệu sai trái, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ đoàn./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>