Y tế - Giáo dục

Chợ Mới thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh

03:06 08/01/2021

Trong năm 2021, huyện Chợ Mới tiếp tục chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh trên người khác, nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

 

Huyện sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện; xây dựng mới Khoa Nội 50 giường, mở rộng Khoa Hồi sức cấp cứu thêm 20 giường, từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ; hoàn thành xây dựng mới Ban bảo vệ sức khỏe và cải tạo, nâng cấp khu vực cách ly y tế tập trung tại Trung tâm y tế. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, xã hội hóa trên lĩnh vực y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2021, có 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế./.

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>