Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở

03:23 09/09/2019

Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới - Nguyễn Như Anh, đã dẫn đầu đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại xã An Thạnh Trung.

 

Đoàn đã làm việc với các ban phục vụ đại hội Đảng bộ xã về việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng đề cương, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ đại hội 2015 – 2020. Kiểm tra công tác huy hoạch cán bộ, công tác rà soát bổ sung huy hoạch cũng như số lượng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo ba nhóm tuổi đã quy định. Qua đây, đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị đại hội của đơn vị, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị đại hội; có giải pháp lãnh chỉ đạo kịp thời, giúp Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>