Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Huyện ủy Chợ Mới lấy ý kiến cán bộ hưu trí đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

08:19 07/02/2020

Sáng nay ngày 6/02/2020, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt hưu trí, các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện ủy Chợ Mới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Võ Nguyên Nam – TUV. Bí thư Huyện ủy Chợ Mới chủ trì hội nghị.
Responsive image
 

Tại đây, Hội nghị đã thông tin công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và gợi ý thảo luận đóng góp Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung lấy ý kiến đóng góp tập trung các vấn đề về những thành tựu, hạn chế, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu, Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đóng góp cho khẩu hiệu hành động và các Chương trình đột phá, công trình trọng điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tập trung cho ý kiến thảo luận về tiêu đề đại hội, bố cục nội dung nhất là trong lĩnh vực kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng Đảng… để dự thảo văn kiện xúc tích, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung. Ngoài ra, các đại biểu đề xuất trong xây dựng văn kiện, ngành chuyên môn cần tập trung đánh giá xác với tình hình thực tế của từng lĩnh vực; nêu cụ thể từng tiêu chí và có so sánh tỷ lệ đạt, vượt, các chỉ tiêu chưa đạt phải phân tích rõ nguyên nhân vì sao để có giải pháp thực hiện đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, cho ý kiến đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới...

Thay mặt Huyện ủy Chợ Mới, đồng chí Võ Nguyên Nam - TUV. Bí thư Huyện ủy Chợ Mới cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu để có sự chỉnh sửa phù hợp, góp phần hoàn chỉnh văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Kiều Tiên (Đài TT huyện Chợ Mới)

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>