Hoạt động HĐND-UBND

Hội đồng nhân dân các xã tổng kết khóa XI

05:38 25/03/2021

Sáng ngày 24/03, HĐND xã Mỹ Hội Đông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 5 năm, HĐND xã tổ chức 14 kỳ họp theo đúng thời gian, nội dung qui định, chương trình được sắp xếp khoa học, có nhiều đổi mới, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn. HĐND xã đã thông qua 26 Nghị quyết trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, thu ngân sách, văn hóa xã hội,... đúng qui trình. Các Nghị quyết được UBND xã xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện kịp thời, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, có gần 1.700 lượt người tham gia, đóng góp 58 ý kiến đến các cấp về vấn đề: an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bơm tưới trong nông nghiệp, ô nhiễm môi trường, ANTT, việc lấy đất nông nghiệp làm nguyên liệu gạch,...

Responsive image
 

Dịp này đã khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng ngày, Hội động nhân dân xã An Thạnh Trung cũng tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhiệm kỳ qua, xã An Thạnh Trung có 32 đại biểu HĐND. Các đại biểu thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, được nhân dân tín nhiệm. Trong 5 năm, Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức 28 đợt khảo sát, 15 đợt giám sát, 14 kỳ họp; Đã ban hành 54 nghị quyết, tăng 10 nghị quyết so với nhiệm kỳ trước, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, được nhân dân đồng tình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2021.

Dịp này, có 1 tập thể và 21 cá nhân được khen thưởng./.

Minh Kỵ - Bảo Dinh, Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>