Y tế - Giáo dục

Tấn Mỹ đạt 95,57% tỷ lệ người dân tham gia BHYT

07:49 14/11/2020

Responsive image

9 tháng qua, UBND xã Tấn Mỹ đã tổ chức được 12 cuộc tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với 348 người tham dự, các nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung tiếp cận người dân, bằng hình thức tuyên truyền lưu động tại địa bàn dân cư, các cuộc họp ban ấp, các nhân viên trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người dân, đến tận nhà tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH, phân công trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn ấp, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh,… qua đó mà tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở địa phương cũng tăng dần qua từng tháng. Đến nay, Tấn Mỹ có 14.466 người tham gia BHYT (chiếm tỷ lệ 95,57% dân số)./.  

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>