Kinh tế - Nông nghiệp

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nhơn Mỹ 2021-2025

05:13 22/02/2021

Trong giai đoạn 5 năm tới (2021-2025), Nhơn Mỹ đề ra mục tiêu chung là đẩy mạnh đầu tư, ưu tiên phát triển kinh tế - hạ tầng - giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới.

 

Nhơn Mỹ đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm là: đưa thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới, đến năm 2025 đạt từ 85 triệu đồng; trên 95% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; huy động học sinh các cấp 98%, học sinh tốt nghiệp các cấp 99%; có 4/5 Trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 65% tỉ lệ lao động qua đào tạo; duy trì tỉ lệ hộ nghèo dưới 4%, hộ cận nghèo dưới 5%; Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% vào năm 2025; 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Năm 2022, đưa xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và đến năm 2025 phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./. 

Công Quận

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>