Kinh tế - Nông nghiệp

Chợ Mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi

05:16 11/03/2021

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới vừa có kế hoạch phân công trách nhiệm từng cơ quan, ban ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

 

Theo đó, Tổ Tư vấn xúc tiến thương mại đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hành chính sau đăng ký thành lập có liên quan theo luật định. Hỗ trợ giải quyết những vướng mắc, khó khăn; đảm bảo quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; tạo cơ chế thông thoáng, linh hoạt, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển. Triển khai, quán triệt sâu rộng đến các doanh nghiệp tại địa phương về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới: hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đối với lĩnh vực sản xuất và chế biến; hỗ trợ tiếp cận các chính sách bảo lãnh tín dụng, ưu đãi đầu tư và các đề án về tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ về thuế, kế toán, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển công nghệ sản xuất, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ tiếp cận các đề án đào tạo nguồn lao động. Đồng thời, duy trì và nâng chất công tác đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư thường niên, nhằm lắng nghe, cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>