Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới với các mô hình thi đua Dân vận khéo năm 2021

02:37 20/11/2020

Trong những năm qua, mô hình Dân vận khéo ở huyện Chợ Mới đã được các giai tầng xã hội tham gia một cách tích cực, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và làm thay đổi diện mạo ở địa phương trên nhiều mặt. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa từ các mô hình Dân vận, mới đây tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, Chợ Mới lại tiếp tục phát động thi đua với 8 mô hình trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó có 3 mô hình mới gồm: mô hình 4, mô hình 7 và mô hình 8, Cụ thể như sau:

 

Mô hình 1: Vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp từ thiện xã hội, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội (cầu, đường, trường học, nghĩa địa nhân dân, mua xe chuyển bệnh, các công trình khác...); tiếp tục duy tu, bảo quản, mở rộng hệ thống đèn đường nông thôn. Chỉ tiêu chung toàn huyện năm 2021 đạt từ 50 tỷ đồng trở lên, tăng 15 tỷ đồng so chỉ tiêu 2020.

Mô hình 2: Phấn đấu cất mới 450 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trong đó, mỗi xã - thị trấn vận động cất mới ít nhất 5 căn nhà, phải đạt tiêu chí 3 cứng, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng trở lên.

Mô hình 3: Nâng chất mô hình camera an ninh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện theo hướng đồng bộ, sẵn sàng khả năng tương thích, liên thông kết nối, an toàn và bảo mật thông tin. Chỉ tiêu chung toàn huyện vận động 500 triệu đồng.

Mô hình 4: “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản toàn diện giai đoạn 2020-2025”, mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 60% tổ tự quản đạt 10 tiêu chí ở tổ tự quản về “Ăn, mặc, ở, lao động, học hành, đi lại, sức khỏe, giải trí, giao tiếp, nghỉ ngơi”. Khuyến khích các xã, thị trấn huy động các nguồn lực hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho tổ trưởng tổ tự quản.

Đảng ủy xã, thị trấn tăng cường lãnh, chỉ đạo tiến hành củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự quản và Mặt trận, các đoàn thể ở địa bàn ấp; kết hợp chặt chẽ với hoạt động tổ tự quản trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần duy trì và phát huy các mô hình như: Tổ tự quản về an toàn giao thông; Tổ tự quản không có lăng quăng; Tổ tự quản không có tệ nạn xã hội; Tổ tự quản không có hộ nghèo; Tổ tự quản bảo vệ môi trường, Tổ tự quản tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98%... đồng thời nghiên cứu sáng tạo thêm các mô hình mới ở tổ tự quản.

Mô hình 5: Mỗi xã - thị trấn vận động mua Bảo hiểm y tế đạt từ 92,1% trở lên; riêng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đạt từ 95% trở lên. Xây dựng có từ 50% tổ tự quản đạt tiêu chí “Tổ tự quản bảo hiểm y tế kiểu mẫu”; 80% số gia đình đạt tiêu chí “Gia đình bảo hiểm y tế kiểu mẫu”.

Thực hiện mô hình này nhằm phát huy tính gương mẫu, nhân văn, tinh thần tương thân tương ái tại cộng đồng dân cư, tổ tự quản, để trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng chăm lo sức khỏe, mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện bền vững chỉ tiêu 15.1 trong nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới.

Mô hình 6: Tiếp tục nâng chất hoạt động “Hội quán”, gắn với xây dựng 50% số xã, thị trấn có sản phẩm đạt tiêu chí OCOP. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị.

Mô hình 7: Mỗi xã, thị trấn có 1 hồ bơi công cộng để rèn luyện sức khỏe cho thanh, thiếu niên và phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đồng thời vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng hồ bơi an toàn để phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Các địa phương cần lưu ý khi chọn địa điểm xây dựng hồ bơi phải ở nơi an toàn, thuận tiện cho thanh, thiếu nhi và trẻ em đến tập bơi.

Mô hình 8: 100% xã, thị trấn có Tổ tư vấn và hỗ trợ pháp luật cho nhân dân.

Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo UBND cùng cấp chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND xã, thị trấn thành lập Tổ tư vấn và hỗ trợ pháp luật do đại diện lãnh đạo UBND làm Tổ trưởng, cán bộ tiếp dân của UBND làm thư ký, phân công đại biểu HĐND và công chức xã, thị trấn làm thành viên.

Nhiệm vụ của “Tổ tư vấn và hỗ trợ pháp luật” phân công thành viên trực tiếp dân thường xuyên tại văn phòng tiếp dân của UBND xã, thị trấn (vào giờ hành chính) theo quy định của Luật tiếp công dân. Tiếp nhận, hướng dẫn, đưa ra các ý kiến pháp lý cho người được trợ giúp trong các tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc… nhằm giúp họ có thể ứng xử phù hợp với pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân vận Huyện ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Phòng Tư pháp huyện có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình “Tổ tư vấn và hỗ trợ pháp luật”.

Thực hiện phương châm “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”. Do vậy, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tùy vào đặc điểm, nhiệm vụ được giao mà đề ra những công việc, mô hình phù hợp để tích cực tham gia phong trào thi đua "dân vận khéo" năm 2021. Qua đây góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện đề ra./.

Nhật Nam

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>