Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát công tác bầu cử

10:09 07/04/2021

Sáng ngày 05/04, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới đến xã Mỹ Hiệp giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Báo cáo với đoàn công tác: đến thời điểm này Mỹ Hiệp đã hoàn thành tổ chức hiệp thương lần 2. Kết quả, 100% cử tri thống nhất với danh sách giới thiệu 4 ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện, 58 ứng cử viên Đại biểu HĐND xã và 10 ứng cử viên Đại biểu HĐND địa phương khác cư trú trên địa bàn. Còn lại 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Mỹ Hiệp cư trú ngoài xã, đang chờ kết quả tổng hợp. Về cơ cấu đại biểu HĐND xã: Nữ 18 người, tỷ lệ 36%. Trẻ tuổi 42 người, tỷ lệ 63,63%, ngoài đảng 8 người, đạt 12,12%.

Responsive image

Kết luận buổi giám sát, Đoàn công tác đánh giá: công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, được Mỹ Hiệp tổ chức thực hiện chu đáo, thành phần cơ cấu, số lượng đại biểu đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, địa phương lưu ý thực hiện các loại hồ sơ đúng theo quy định, đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bầu cử; Chuẩn bị các bước tổ chức hiệp thương lần thứ 3, tiếp xúc cử tri, niêm yết danh sách cử tri.../.

Chiều ngày 05/04, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục làm việc với xã Tấn Mỹ với cùng nội dung. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị và các tài liệu có liên quan của địa phương, Đoàn công tác đề nghị Ủy ban bầu cử xã tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đảm bảo tốt việc niêm yết danh sách các đại biểu ứng cử; chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần 03 sắp tới; Đặc biệt là bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời.

Responsive image

Được biết, đến nay Tấn Mỹ đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử; ủy ban bầu cử; thành lập 04 tiểu ban, 10 ban bầu cử và 14 tổ bầu cử theo đúng quy trình./. 

 

Ánh Minh, Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>