Y tế - Giáo dục

Xã Tấn Mỹ phấn đấu đạt 95% dân số tham gia BHYT

11:08 31/07/2020

 

Để phấn đấu đạt 95% dân số tham gia BHYT trong năm 2020, xã Tấn Mỹ sẽ thực hiện đồng bộ các mô hình: chung tay xây dựng mái ấm an sinh, nhân viên đại lý thu kiểu mẫu, mô hình ấp BHYT, mô hình tuyên truyền nhóm và mô hình tổ tự quản với chính sách BHYT, BHXH. Trong đó đột phá là mô hình: tuyên truyền nhóm: trưởng ấp chọn các đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHYT, BHXH đến địa điểm là các quán cà phê, nhà dân, văn phòng ấp, khu dân cư để tham gia buổi tuyên truyền do cán bộ BHXH huyện, nhân viên đại lý thu thực hiện; Và mô hình “tổ tự quản với chính sách BHXH, BHYT”: các tổ sẽ chủ động họp, tuyên truyền các chính sách, chủ trương pháp luật, lồng ghép chính sách BHYT, BHXH, áp dụng việc góp vốn xoay vòng, ống heo tiết kiệm, xã hội hóa hỗ trợ các thẻ cho đối tượng khó khăn góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH,…/.  

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>