Kinh tế - Nông nghiệp

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật

05:08 11/02/2020

 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể Công văn số 8256 ngày 01/11/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân với nội dung: Tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin truyền thông về phòng, chống dịch bệnh phù hợp cho từng vật nuôi với từng vùng và từng khu vực; thực hiện tiêm phòng các bệnh bắt buộc, các biện pháp phòng bệnh như: vệ sinh sát trùng, chăn nuôi an toàn sinh học; Phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch. Vận động hộ nuôi thực hiện tốt việc tiêm phòng các bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm; áp dụng biện pháp nuôi cách ly, theo dõi lâm sàng các đàn gia súc, gia cầm nuôi mới. Vận động hộ buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm dịch động vật; không mua bán động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch của thú y. Không giết mổ động vật chết không rõ nguyên nhân./.

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>