Y tế - Giáo dục

Có 35 trường ở Chợ Mới đạt tỷ lệ 100% BHYT

04:27 01/11/2019

Tính đến hết tháng 10 năm 2019, có 53.759 học sinh (HS) ở huyện Chợ Mới tham gia BHYT, tỷ lệ 96,04%, trong đó có 35 trường tỷ lệ HS tham gia đạt 100%, các trường còn lại tỷ lệ đều đạt trên 86%.

 

Để hoàn thành chỉ tiêu BHYT học sinh tham gia trong thời gian tới, các trường trong huyện đã triển khai nhiều kế hoạch phát động trong tập thể sư phạm nhà trường thi đua ngắn hạn, khen thưởng những lớp đạt tỷ lệ sớm nhất BHYT, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức HS qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, gởi thư ngõ đến phụ huynh, mô hình mỗi giáo viên nhận trợ giúp cho HS nghèo, khó khăn để tìm hiểu hoàn cảnh từng em, phong trào bạn giúp bạn,… nhằm để trang bị cho mỗi em chiếc thẻ BHYT, phòng khi chẳng may có tai nạn cũng như chăm sóc tốt sức khỏe HS, tiếp bước trên con đường tìm kiếm tri thức trong tương lai./.

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>