Hoạt động HĐND-UBND

Các xã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất

05:19 17/02/2021

 

Ủy ban Mặt trận xã Hội An, xã Hòa Bình đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số người giới thiệu ứng cử trong danh sách hiệp thương lần thứ nhất của mỗi xã là 60 người, chốt lại số lượng giới thiệu chính thức là 50 người, để bầu lấy 30 đại biểu. Dự kiến trong đó: tỷ lệ nữ chiếm 30%; đại biểu trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 28,33%; đại biểu là người ngoài Đảng từ 10% trở lên, đại biểu tái cử ít nhất 30%.

Để hoàn thành tốt công tác bầu cử, ông Dương Mai Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Kiến Thành yêu cầu các thành viên chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, lựa chọn những đại biểu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần để đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã. Được biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất xã Kiến Thành đã thống nhất chốt danh sách 55 người tham gia ứng cử, bầu lấy 49 đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image
 

Theo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng: tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nhơn Mỹ, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 60 người; trong đó tổ chức Đảng 06 người, Mặt trận và đoàn thể Chính trị 33 người, lực lượng Công an – Quân sự 02 người, Cơ quan Nhà nước 08 người và các trưởng, phó ấp 11 người.

Responsive image

Xã An Thạnh Trung đã thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới là 55 người. Trong đó, đảm bảo giới thiệu 35% người ứng cử là nữ, số người ngoài Đảng không thấp hơn 10%, số người tái cử trên 30%; giảm tỉ lệ người ứng cử công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Qua các bước hiệp thương nhằm đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần, đại diện cho tiếng nói của người dân đến các cấp ủy, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế, xã hội các địa phương./. 

 

Võ Phạm, Thùy Dương, Bích Trâm, Công Quận, Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>