An ninh quốc phòng

Chợ Mới sơ kết 10 năm nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

08:47 14/08/2019

Sáng nay ngày 13-8-2019 Chợ Mới tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Hồng Viễn - Phó chủ tịch UBND huyện.
Responsive image
 

Responsive image

Trong 10 năm qua huyện Chợ Mới thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang địa phương, cụ thể xây dựng lực lượng quân quân tự vệ đạt 0,72% so dân số. Các xã thị trấn đều có chi bộ quân sự trong đó có 11/18 chi bộ có cấp chi ủy đạt 61,11%. Về công tác diễn tập, hội thi, hội thao, tính đến nay cấp huyện có 6 lần diễn tập chỉ huy tham mưu, 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ (trong năm 2014 và năm 2019). Cấp xã 26 lần diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ và 10 lần diễn tập PCTT và TKCN, PCCN…Hàng năm huyện tổ chức hội thao chạy vũ trang, ném lựu đạn, tháo lắp súng cho LLVT địa phương. 10 năm qua, Chợ Mới giao quân 2.100 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân, có 14 em thi đậu vào các trường trong Quân đội; huyện đã xây dựng mới 5 trụ sở, nâng cấp và sửa chữa 14 trụ sở với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng, đồng thời huyện xây dựng được 1 trận địa đánh tàu và một trận địa pháo 85mm. Dịp này có 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 được UBND huyện khen thưởng.

Responsive image

Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Hồng Viễn- Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới yêu cầu: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Đặc biệt quan tâm đến  chính sách hậu phương quân đội và xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng./.

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>