An ninh quốc phòng

Chợ Mới khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4

05:14 19/05/2020

Sáng ngày 19/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 cho 56 học viên là cán bộ đảng viên ngành huyện.
Responsive image
 

Trong thời gian 4 ngày, từ 19- 22/5, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, pháp lệnh Dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền Biển, đảo Việt nam trong tình hình mới./.

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>