An ninh quốc phòng

Quân sự Chợ Mới với phong trào thi đua quyết thắng 2019

05:23 03/01/2020

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng là động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019 công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã được Đảng uỷ- Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới triển khai đồng bộ thường xuyên và mang tính đột phá, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó đã trực tiếp góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng cũng như để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, BCH quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng” và tiếp tục thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”. Năm 2019 Đảng ủy quân sự đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo từ cơ quan quân sự huyện đến Ban CHQS các xã, thị trấn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đơn vị đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm luôn sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể, như: Thi đua “Xây dựng nền quốc phong toàn dân”, “Mừng Đảng mừng xuân”, “Ra quân huấn luyện”, “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa’…. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới cho biết:

Năm 2019 Phong trào TĐQT luôn được duy trì và thực hiện thường xuyên, tạo thành nền nếp ổn định. Nội dung thi đua được đăng ký rõ ràng, giao ước ký kết cụ thể, bám sát từng chủ đề, nhiệm vụ thường xuyên và tập trung cao điểm vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, kịp thời nhân rộng điển hình, biểu dương, khen thưởng tác động tích cực đến phong trào. Thứ nhất, đơn vị tập trung thường xuyên và kịp thời làm tham mưu Huyện ủy- UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, các kế hoạch về công tác QS-QP địa phương năm 2019. Thứ hai về công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục tổ chức thực hiện đề án, nghị quyết về xây dựng lực lượng DQTV đạt chỉ tiêu so với dân số, công tác đăng ký, quản lý DBĐV đạt 100% quân số xếp nguồn theo biên chế đạt 99,22% đúng chuyên nghiệp quân sự và đảng viên đạt tỷ lệ cao. Thứ ba công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp cho các đối tượng năm 2019 đã đạt và vượt chỉ tiêu.

 Hàng năm Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”  và gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”. “Tự chuyển hóa” trong nội bộ;... Sau mỗi đợt thi đua, công tác tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được chú trọng, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn. Điểm nổi bật của phong trào trong năm 2019 đó là công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao 170/170 thanh niên trong đó có 1 đảng viên, công tác tuyển sinh quân sự Chợ Mới có 7 em trúng tuyển đạt tỷ lệ 38,38% vượt chỉ tiêu. Về tổ chức huấn luyện, tập huấn cho lực lượng DQTV, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu theo đúng kế hoạch chương trình. Đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch, giáo án, đảm bảo nội dung huấn luyện đổi mới, sát với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương, các mô hình, học cụ, giáo án bài giảng, củng cố thao trường, bãi tập được trang bị đầy đủ, qua kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 78% đạt khá, giỏi.

Điều ghi nhận trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Chợ Mới đó là Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Quân sự – Quốc phòng; duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Năm 2019 công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được tỉnh đánh giá đạt mục đích yêu cầu đề ra,. Ngoài ra còn tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Mỹ Hiệp; phòng chống cháy nổ cho xã Hòa An; xã Long Kiến và TT Mỹ Luông diễn tập khu vực phòng thủ chung với huyện nhìn chung được cấp trên đánh giá cao tuyệt đối an toàn, có ý nghĩa chính trị lớn đối với địa phương. Cùng với phong trào thi đua và nâng cao chất lượng huấn luyện công tác nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an theo Nghị định 77 và 133 của Chính Phủ trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội kết quả tổ chức tuần tra gần 2.000 cuộc hơn 12.000 lượt chiến sĩ tham gia đã góp phần giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Quân báo, Trinh sát nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động bất ngờ, thu thập nghiên cứu tổng hợp tin tức nhanh, chính xác, hiệu quả. Hệ thống thông tin liên lạc luôn thông suốt, an toàn, bí mật, bảo đảm tốt khí tài phương tiện liên lạc cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Hiệu quả của phong trào thi đua Quyết thắng không chỉ thể hiện rõ nét qua công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng mà còn được thể hiện qua các hoạt động dân vận, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết Quân – dân. Đến nay Chợ Mới đã tổ chức thành công tại 3 xã Hòa An, Tấn Mỹ và An Thạnh Trung qua đó đã thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân. Công tác an sinh xã hội luôn được đơn vị thực hiện tốt, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân các dịp Lễ, tết, thăm tặng quà gia đình cán bộ nghỉ hưu....với số tiền trên 244 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ  Ban chỉ huy quân sự và lực lượng vũ trang huyện đã tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Phong trào LLVT huyện chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với ý thức trách nhiệm cao. Năm 2019, Đảng ủy – Ban chỉ huy quân sự  huyện thực hiện mô hình vận động mạnh thường quân mua bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tại chỗ ở các ấp, kết quả đã vận động mua được 92 thẻ với số tiền 57 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới cho biết mục tiêu của phong trào trong thời gian tới:

Tích cực làm tham mưu Huyện ủy – UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, chủ động nắm chắc tình hình để phối hợp với công an và các lực lượng tham mưu xử lý kịp thời, bảo đảm giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ SSCĐ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gắn phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện có hiệu quả NQTW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016 - 2020), phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tổ chức tốt các hoạt động “Tết quân dân”.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt ", "Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" và  cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bảo đảm hậu cần kỹ thuật kịp thời cho các nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn- Trưởng Ban hậu cần- kĩ thuật Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới nói về phong trào thi đua “ Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

Trong công tác năm, quí, tháng của người chỉ huy cơ quan đơn vị đều gắn nội dungcông việc cụ thể với phong trào thi đua như "Đơn vị nuôi quân giỏi- quản lí quân nhu tốt" xây dựng quân y 5 tốt và quản lí doanh trại xanh, sạch, đẹp. Công tác quân nhu tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn mặc của bộ đội, chủ động tăng gia sản xuất tạo nguồn lương thực thực phẩm, tăng cường các biện pháp quản lý kiểm tra, nhất là quản lý tiền ăn của bộ đội và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giữ ổn định và cải thiện đời sống quân số khỏe đạt 99,9%. Công tác hậu cần- kỹ thuật trong bảo dưỡng, bảo quản vũ khí với tinh thần trách nhiệm cao từ đó thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm trong công tác kỹ thuật. Trên cơ sở đó kho vũ khí của huyện được tỉnh công nhận kho đạt tiêu chuẩn 5 nội dung "Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn tiết kiệm, an toàn giao thông"

Với những thành tích trong Phong trào thi đua Quyết thắng trong năm 2019 Lực lượng vũ trang huyện Chợ Mới được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen trong 10 năm thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng giai đoạn 2009-2019 và Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu trong thực hiện công tác Chính sách theo Quyết định 49 của Chính Phủ, và 4 giấy khen của UBND huyện trong công tác gọi công dân nhập ngũ và mô hình dân vận khéo. Đây là sự ghi nhận và là niềm động viên, khích lệ lớn đối với cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển./.

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>