An ninh quốc phòng

Chợ Mới 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

05:48 29/08/2019

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. 10 năm qua, huyện Chợ Mới luôn chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh.
Responsive image
 

Chính thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược này mà Chợ Mới đã góp phần duy trì sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 0,72% so dân số trong đó đảng viên chiếm 21,23%. Các xã thị trấn đều có chi bộ quân sự trong đó có 11/18 chi bộ có cấp chi ủy đạt 61,11%, tổ chức sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 99,02%. Về công tác diễn tập, hội thi, hội thao, tính đến nay cấp huyện có 6 lần diễn tập chỉ huy tham mưu, 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ (trong năm 2014 và năm 2019). Cấp xã 26 lần diễn tập chiến đấu trị an, chiến đầu phòng thủ và 10 lần diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ…Các cuộc diễn tập trên đều tổ chức thành công đúng theo nội dung kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quân sự các xã, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn theo hướng cơ bản, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QSQP ở cơ sở…nên chất lượng từng nội dung và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng cao. Đồng chí Lê Tấn Thi- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Long Điền A cho biết:

Hàng năm Ban CHQS xã chủ động phối hợp với các ngành, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã khảo sát các đối tượng đã qua và chưa qua bồi dưỡng KTQPAN theo phân cấp của xã đã kịp thời tham mưu UBND xã tổ chức bồi dưỡng. Từ 2009 đến nay đã bồi dưỡng đối tượng 4 được 360 đồng chí đạt 100%, cử 14 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng do trên tổ chức.

Responsive image

Ngoài công tác tập huấn, huấn luyện, hàng năm huyện còn tổ chức hội thao chạy vũ trang, ném lựu đạn, tháo lắp súng cho LLVT địa phương nhân ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 10 năm qua Chợ Mới thực hiện nghiêm quy trình thứ tự các bước trong công tác tuyển quân đúng theo qui định. Chợ Mới giao quân là 2.100 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu được giao trong đó có 87 đảng viên, có 14 em thi đậu vào các trường trong Quân đội, huyện đã xây dựng mới 5 trụ sở, nâng cấp và sửa chữa 14 trụ sở với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng, đồng thời huyện xây dựng được 1 trận địa đánh tàu và một trận địa pháo 85mm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ quân sự sau đào tạo được các cấp quan tâm và việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ các cấp đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác phối hợp hoạt động của các ngành và địa phương hàng năm đều được UBND huyện chỉ đạo cho công an, Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì xây dựng kế hoạch, qui chế phối hợp tổ chức tuần tra an ninh trật tự, trấn áp tội phạm, từ năm 2009 đến nay đã tổ chức tuần tra được hơn 14.000 cuộc với hơn 58.000 lượt đồng chí tham gia qua đó phát hiện 1.180 vụ liên quan hơn 2.000 đối tượng. Để góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân quân, thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng là một trong những biện pháp vô cùng quan trọng mang tính chất quyết định, do đó Ban chỉ huy quân sự huyện cùng Đảng ủy -UBND và các ngành đoàn thể xã làm tốt tham mưu trong công tác xây dựng lực lượng và phát triển đảng viên trong lực lượng. Đồng chí Lê Minh Mẫn- Chỉ huy Trưởng BCHQS xã Hội An cho biết:

Nhờ làm tốt công tác xây dựng và phát triển đảng đến nay tổng số lực lượng trong toàn xã là 139 đồng chí đạt 0,68% so dân số theo chỉ tiêu trên giao, số lượng đảng viên trong LLDQ là 28 đồng chí đạt 20,14%. Đa số đảng viên này phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện đường lối của đảng và nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào và thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Responsive image

Cùng với xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh. Chợ Mới thường xuyên quan tâm, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang địa phương như chi trả các chính sách theo Quyết định 290,188,142 của Thủ tướng Chính phủ cho 736 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng và Quyết định 49 dân công hỏa tuyến đã chi trả cho 1.756 trường hợp số tiền trên 3 tỷ đồng. Bằng các biện pháp đồng bộ, sát thực tiễn, huyện Chợ Mới đã từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện được tăng cường, củng cố ngày càng vững chắc. Ông Nguyễn Hồng Viễn - Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới lưu ý:

Trong những năm tiếp theo tôi yêu cầu: Hàng năn giao cho Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch lập kế hoạch chi cho ngân sách tuyển quân, tuyển sinh, đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập…và các hoạt động cũa LLVT địa phương huyện, phối hợp với Phòng Nội vụ và ngành liên quan tham mưu UBND huyện khảo sát, rà soát xác định các xã thị trấn trọng điểm về QPAN. Bên cạnh đó điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng trận địa trong khu vực phòng thủ cũng như trụ sở làm việc của các cơ quan quân sự theo chỉ triêu trên giao, giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện chỉ đạo công an các xã thị trấn phới hợp với cơ quan quân sự cùng cấp duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra trên địa bàn, để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ sở./.

 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>