Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện ngày không viết và ngày không hẹn

05:35 27/06/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

 

Mô hình “Ngày không viết”: Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ khi tổ chức, người dân có yêu cầu, trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ. Đối với Mô hình “Ngày không hẹn” tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ thủ tục hành chính vào ngày thực hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày. Hai mô hình trên thực hiện ngày thứ tư hàng tuần trong giờ hành chính. Thời gian thực hiện, khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quy định thực hiện và triển khai mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” bằng nhiều hình thức để thông tin đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết./. 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>