Hoạt động HĐND-UBND

Các xã – thị trấn tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân

07:48 12/08/2019

Hội đồng nhân dân thị trấn Chợ Mới tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND đã nghe và thảo luận báo cáo của UBND thị trấn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại năm 2019.

 

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị trấn; Báo cáo giải trình của UBND thị trấn về ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề: môi trường, giải tỏa hành lang lộ giới, việc phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, người dân cần quản lý, hạn chế việc chó thả rong trên người,… Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo các Nghị quyết: về nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị trấn Chợ Mới năm 2018; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thị trấn Chợ Mới năm 2020.

Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế, xã hội của xã tiếp tục được duy trì và phát triển, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được chú trọng, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao, quản lý nhà nước từng bước được nâng cao. Một số kết quả cụ thể như: đã vận động đổ đường bê tông nông thôn tại ấp An Bình, An Thạnh, An Lương với tổng chiều dài trên 2 km kinh phí trên 1 tỷ đồng; bắt mới 02 cầu bê tông, rãi đá 600 m lộ nông thôn, lắp 02 camera an ninh, kéo đường điện hạ thế tổ 15 ấp An Thạnh… với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75,73%; chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới xã đạt 13/19 tiêu chí và 43/49 chỉ tiêu.

Hội đồng nhân dân xã Hòa An đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, chương trình giám sát của HĐND năm 2020 đó là những nội dung của kỳ họp thứ 10 HĐND xã Hòa An, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, thông báo của UBMTTQ xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tình hình thu chi ngân sách xã, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ban pháp chế, báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn đối với thủ trưởng các ngành có liên quan.

HĐND xã Long Kiến cũng vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 8, khóa XI. 6 tháng qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội xã được giữ vững ổn định, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi. Công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện tốt,… việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện tích cực và giải quyết nhanh gọn với các vụ việc thuộc thẩm quyền, thường xuyên đẩy mạnh tốt việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí… từ xã đến ấp. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của bà con.

Hội đồng nhân dân xã Long Điền B đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, trong 6 tháng qua, UBND xã LĐB đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực trên lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Đến nay, toàn xã có 84 hộ nghèo (giảm 32 hộ), cận nghèo 239, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 77,85%, tăng 7,8% so với cùng kỳ, gần 90% số hộ dân sử dụng nước sạch… đó là những kết quả nổi bật mà các đại biểu được nghe báo cáo tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND xã Long Điền B.

Cũng tại kì họp, HĐND xã đã tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND xã đối với các ngành chức năng về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, thông qua các Nghị quyết về: chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước xã Long Điền B năm 2018; nhiệm vụ KTXH 6 tháng cuối năm 2019.

HĐND xã Mỹ Hiệp đã đề ra Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 sẽ đạt xã Nông thông mới nâng cao, và cần tập trung các chỉ tiêu về Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là chỉ tiêu không cần vốn nhưng khó đạt vì tỷ lệ này thay đổi rất nhanh nếu, cán bộ xã, ấp thiếu chủ động kiểm soát tỷ lệ dễ rơi vào thế bị động, ảnh hưởng đến tỷ lệ cuối năm. Đến tháng 7/2019, xã Mỹ Hiệp đạt 98,18%, theo bảo hiểm xã hội huyện, xã phát triển thêm 892 người, phải đáo hạn  13.667 người mới đạt. Vể giải pháp xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp chặt chẽ với các đại lý bán bảo hiểm phấn đấu đạt chỉ tiêu này.

Hội đồng nhân dân xã Bình Phước Xuân đã tổ chức kỳ họp HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Từ đầu năm đến nay Bình Phước Xuân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyển từ màu sang vườn, nông dân đã chuyển 50 ha hoa màu sang cây ăn trái chủ yếu là trồng xoài. Hiện nay diện tích hoa màu của xã còn 81 ha, diện tích vườn nâng lên 1.140 ha, 95 nông dân diện tích 85,6 ha được cấp chứng nhận chuẩn Việt Gap ; Tạo điều kiện 94 hộ nông dân tham gia 2 lớp kỹ thuật sản xuất xoài VietGap, diện tích 59,09 ha và phối hợp với ngành chuyên môn, Công ty Khang Thịnh sớm lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho nông dân, giúp nông dân tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, giảm bớt chi phí, công chăm sóc tăng lợi nhuận sau thu hoạch trên cùng 1 diện tích.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị trấn; Báo cáo giải trình của UBND thị trấn về ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề: môi trường, giải tỏa hành lang lộ giới, việc phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, người dân cần quản lý, hạn chế việc chó thả rong trên người,… Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo các Nghị quyết: về nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị trấn Chợ Mới năm 2018; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thị trấn Chợ Mới năm 2020.

Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế, xã hội của xã tiếp tục được duy trì và phát triển, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được chú trọng, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao, quản lý nhà nước từng bước được nâng cao. Một số kết quả cụ thể như: đã vận động đổ đường bê tông nông thôn tại ấp An Bình, An Thạnh, An Lương với tổng chiều dài trên 2 km kinh phí trên 1 tỷ đồng; bắt mới 02 cầu bê tông, rãi đá 600 m lộ nông thôn, lắp 02 camera an ninh, kéo đường điện hạ thế tổ 15 ấp An Thạnh… với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75,73%; chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới xã đạt 13/19 tiêu chí và 43/49 chỉ tiêu.

Hội đồng nhân dân xã Hòa An đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, chương trình giám sát của HĐND năm 2020 đó là những nội dung của kỳ họp thứ 10 HĐND xã Hòa An, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, thông báo của UBMTTQ xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tình hình thu chi ngân sách xã, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ban pháp chế, báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn đối với thủ trưởng các ngành có liên quan.

HĐND xã Long Kiến cũng vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 8, khóa XI. 6 tháng qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội xã được giữ vững ổn định, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi. Công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện tốt,… việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện tích cực và giải quyết nhanh gọn với các vụ việc thuộc thẩm quyền, thường xuyên đẩy mạnh tốt việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí… từ xã đến ấp. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của bà con.

Hội đồng nhân dân xã Long Điền B đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, trong 6 tháng qua, UBND xã LĐB đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực trên lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Đến nay, toàn xã có 84 hộ nghèo (giảm 32 hộ), cận nghèo 239, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 77,85%, tăng 7,8% so với cùng kỳ, gần 90% số hộ dân sử dụng nước sạch… đó là những kết quả nổi bật mà các đại biểu được nghe báo cáo tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND xã Long Điền B.

Cũng tại kì họp, HĐND xã đã tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND xã đối với các ngành chức năng về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, thông qua các Nghị quyết về: chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước xã Long Điền B năm 2018; nhiệm vụ KTXH 6 tháng cuối năm 2019. 

HĐND xã Mỹ Hiệp đã đề ra Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 sẽ đạt xã Nông thông mới nâng cao, và cần tập trung các chỉ tiêu về Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là chỉ tiêu không cần vốn nhưng khó đạt vì tỷ lệ này thay đổi rất nhanh nếu, cán bộ xã, ấp thiếu chủ động kiểm soát tỷ lệ dễ rơi vào thế bị động, ảnh hưởng đến tỷ lệ cuối năm. Đến tháng 7/2019, xã Mỹ Hiệp đạt 98,18%, theo bảo hiểm xã hội huyện, xã phát triển thêm 892 người, phải đáo hạn  13.667 người mới đạt. Vể giải pháp xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp chặt chẽ với các đại lý bán bảo hiểm phấn đấu đạt chỉ tiêu này.

Hội đồng nhân dân xã Bình Phước Xuân đã tổ chức kỳ họp HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Từ đầu năm đến nay Bình Phước Xuân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyển từ màu sang vườn, nông dân đã chuyển 50 ha hoa màu sang cây ăn trái chủ yếu là trồng xoài. Hiện nay diện tích hoa màu của xã còn 81 ha, diện tích vườn nâng lên 1.140 ha, 95 nông dân diện tích 85,6 ha được cấp chứng nhận chuẩn Việt Gap ; Tạo điều kiện 94 hộ nông dân tham gia 2 lớp kỹ thuật sản xuất xoài VietGap, diện tích 59,09 ha và phối hợp với ngành chuyên môn, Công ty Khang Thịnh sớm lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho nông dân, giúp nông dân tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, giảm bớt chi phí, công chăm sóc tăng lợi nhuận sau thu hoạch trên cùng 1 diện tích./.

Lê Phương, Thùy Dương, Võ Phạm, Hồng Đào, Thu Trang, Ánh Minh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>