Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới họp Tiểu ban văn kiện đóng góp báo cáo chính trị

05:20 06/11/2019

Sáng ngày 06/11/2019 Huyện ủy Chợ Mới họp tiểu ban văn kiện đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Ngô Hoàng Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng tiểu ban chủ trì cuộc họp.
Responsive image
 

Các đại biểu dự cuộc họp tham gia đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ  2020 - 2025; Tờ trình dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp Hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các ý kiến cơ bản nhất trí về bố cục, bên cạnh đề nghị tiểu ban văn kiện nghiên cứu thêm, bổ sung chỉnh sửa một số nội dung về chủ đề Đại hội; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho phù hợp với tiềm năng của huyện.

Responsive image

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Ngô Hoàng Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng tiểu ban, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị các nội dung của tổ văn kiện. Đồng chí đề nghị tiểu ban cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, có chỉnh sửa cho phù hợp, ghi nhận toàn bộ các ý kiến, nhất là ý kiến trái chiều để cuộc họp lần 2 tiếp tục bàn bạc xem xét, tính toán. Đồng chí nhấn mạnh trong báo cáo chính trị về gải pháp quan tâm nhất các khâu đột phá, nên có đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, đào tạo nghề giải quyết việc làm, tăng cường công tác hoạt động đầu tư. Yêu cầu thời gian tới tiểu ban văn kiện tập trung nghiên cứu để có được dự thảo báo cáo chính trị lần 2 đảm bảo chất lượng đúng lộ trình./. 

 

Nhật Nam

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>