Kinh tế - Nông nghiệp

Chợ Mới thực hiện chính sách linh hoạt

05:07 12/03/2021

 

Theo mục tiêu của huyện Chợ Mới; phấn đấu đến năm 2025, các dự án đầu tư trọng điểm về nông nghiệp, du lịch, thương mại, công nghiệp, hạ tầng giao thông,... được chứng nhận đầu tư và triển khai thực hiện. Cụ thể: Lĩnh vực nông nghiệp: có từ 01 đến 02 doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; Một vài công ty, tập đoàn lớn tham gia, dẫn dắt các chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản của huyện. Trong lĩnh vực công nghiệp: kêu gọi đầu tư thành công và triển khai 02 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, Cụm công nghiệp làng nghề mộc Long Điền A. Trên lĩnh vực thương mại: hoàn thành dự án Trung tâm thương mại, chợ Mỹ Luông; siêu thị Co.op mart Chợ Mới, Mỹ Luông; thực hiện có hiệu quả chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Lĩnh vực du lịch: đưa vào khai thác sử dụng 50% danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong Đề án Quy hoạch phát triển du lịch 3 xã Cù Lao Giêng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt./. 

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>