Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chợ Mới bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh

09:07 26/10/2019

Sáng ngày 25/10/2019 Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Chợ Mới tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên CCB năm 2019. Tham dự có ông Huỳnh Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận Huyệ ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới.
Responsive image
 

Sau 03 ngày, tham gia tập huấn 100 học viên là cán bộ, hội viên CCB đến từ 18 xã, thị trấn trên toàn huyện đã được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN, thể chế chính trị do Đảng CSVN cầm quyền và hệ thống chính trị gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo Đảng CSVN sáng lập. Vai trò của Hội CCB là người đại diện ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Làm tham mưu giúp cho cấp ủy – chính quyền trên các mặt công tác ở địa phương. Bổ sung thêm kiến thức liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội, như: sự ra đời, phát triển của Hội CCB VN, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội đối với nhân dân, đất nước.

Responsive image

Phát biểu bế giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Thoàn – Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Mới ghi nhận, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên đồng thời nhấn mạnh qua lớp bồi dưỡng tin tưởng rằng, các học viên sẽ nâng cao nhận thức, vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn và ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh./. 

 

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>