Hoạt động HĐND-UBND

Kỳ họp Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn

05:15 04/01/2021

Vừa qua, HĐND xã Mỹ An tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020. Năm qua, Mỹ An thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội như: đã chuyển dịch 100% ha đất sản xuất từ lúa sang màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,31%; các cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa. Các lĩnh vực khác đều đạt và vượt nghị quyết.
Responsive image
 

HĐND xã Nhơn Mỹ cũng vừa tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, Nhơn Mỹ đã hoàn thành 34/34 đầu công việc đề ra. Nổi bật là: thực hiện đạt kế hoạch sản xuất lúa 3 vụ, với tổng diện tích gieo xạ hơn 5.300 ha. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được xã quan tâm đẩy mạnh: vận động nhân dân đóng góp sửa chữa, cất mới 03 cây cầu, rải đá hơn 28km đường nông thôn, kính phí vận động thực hiện hơn 1,5 tỷ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ ổn định, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí và 44/49 chỉ tiêu…

Tại đây, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã quan tâm chất vấn các vấn đề trên lĩnh vực: Chính sách an sinh xã hội, An ninh trật tự xã hội và công tác tuyển quân năm 2021; phản ánh các ý kiến của cử tri,… Những nội dung này được các ngành của UBND xã tiếp thu và giải trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp cuối năm của HĐND xã Long Kiến mới đây, các đại biểu HĐND xã đã bầu miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân xã đối với Trung tá Nguyễn Hồng Sơn và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân xã đối với Đại úy Võ Thanh Hải, Trưởng Công an xã Long Kiến; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Phê chuẩn Nghị quyết về dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân xã năm 2021.

Được biết, năm qua, Long Kiến thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều kết quả nổi bật: tổng diện tích gieo trồng cả năm gần 4.600 héc ta; Công tác thu, chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán, đúng chế độ; Tình hình an ninh chính trị trật tự toàn toàn xã hội được giữ vững, tăng thu nhập bình quân đầu người lên 53 triệu đồng /năm.

Responsive image

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết năm 2020 tại kỳ họp HĐND thị trấn Chợ Mới vừa qua cho thấy: kinh tế - xã hội Thị Trấn tiếp tục tăng trưởng dương, có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết, kế hoạch đề ra. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng trưởng khá; hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao đều triển khai kịp thời; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo;…/.

 

Nguyễn Thức, Công Quận, Thanh Tú, Ngọc Thừng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>