Hoạt động HĐND-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019 của Quốc hội

10:38 16/05/2020

UBND huyện Chợ Mới vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 94, ngày 26/11/2019 của Quốc hội về việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

 

UBND huyện chỉ đạo: Đài truyền thanh huyện tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, người dân về nội dung Nghị quyết số 94, công khai các quy trình thủ tục về xử lý nợ để các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện; Phòng Tài Chính – Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,… đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, các trường hợp cưỡng chế nợ thuế. Thu hồi lại số nợ thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế đã có quyết định xóa nợ nhưng sau đó thực hiện đăng ký lại sản xuất, kinh doanh. Cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin về người nộp thuế có quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ, cá nhân kinh doanh không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Công an huyện phối hợp với cơ quan thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú. Hỗ trợ cơ quan thuế trong việc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp cố tình, né tránh không hợp tác với cơ quan thuế. UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung chống thất thu và thu hồi nợ đọng của huyện. Hỗ trợ cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ; cung cấp kịp thời thông tin người nộp thuế; xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn. Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân kiểm tra rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, từng đối tượng được xử lý nợ thuế, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy trình quản lý nợ hiện hành và đúng quy định. Các Đội chức năng chủ động phối hợp, chính quyền địa phương để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Thời gian hoàn thành rà soát, hồ sơ phân loại nợ trước ngày 01/7/2020./.

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>