Hoạt động HĐND-UBND

Phóng vấn Ông Hồ Hữu Hậu, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nhơn Mỹ

05:11 15/03/2021

 

Phóng viên: Xin chào ông Hồ Hữu Hậu,  Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã Nhơn Mỹ.

Thưa ông! hiên nay các nơi đang tập trung chuẩn bị các bước để cuộc bầu cử QH và HĐND diễn ra thành công với kết quả cao nhất. Ở Nhơn Mỹ  cho đến thời điểm này đã thực hiện xong các công việc cụ thể nào theo quy trình luật định?

Ông Hồ Hữu Hậu:  Sau khi được tiếp thu quán triệt các văn bản chỉ đạo của trên như: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công văn số 1143- CV/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 80/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xã đã cụ thể hóa các nội dung trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, để đảm bảo lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Đảng ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phân công Đảng ủy viên và các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách công tác bầu cử ở các ấp.

UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã Nhơn Mỹ, gồm 11 thành viên, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử và thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử như: Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử xã; Tiểu ban cơ sở vật chất; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế; Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo...

Responsive image
 

Phóng viên: Bầu cử tất nhiên nhiều vần đề phải chuẩn bị, trong đó khâu nhân sự rất quan trọng, vậy ông vui lòng cho biết lần bầu cử HĐND ở Nhơn Mỹ nhân sự dự kiến cơ cấu, tỷ lệ từng thành phần tham gia, số lượng. Và có điểm nào mới đáng quan tâm?

Ông Hồ Hữu Hậu:  Hội đồng nhân dân xã Nhơn Mỹ đã xây dựng đề án số 18-CV/TT ngày 28/01/2021. Về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số lượng giới thiệu ứng cử là 60 người; về thành phần gồm có: Khối Đảng, khối Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, ban ấp, lực lượng vũ trang, Mặt trận và các đoàn thể, tôn giáo, nông dân sản xuất giỏi, doanh nghiệp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thực hiện quy trình tổ chức hội nghị hiệp thương lần một vào ngày 08/02/2021, dự kiến hội đồng nhân dân xã Nhơn Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: 60 ứng cử viên, trong đó, khối Đảng 05 người; khối Nhà nước 19 người; khối lực lượng vũ trang 04 người; khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và thành phần khác 32 người.

Phóng viên: Để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cuộc bầu cử thành công, từ nay đến ngày 23 - 5, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì thưa ông?

Ông Hồ Hữu Hậu:  Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành công, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tham mưu Đảng ủy tổ chức thực hiện tốt các bước chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự phải đảm bảo đúng theo qui định của trên là phải gắn liền với đề án nhân sự đại hội Đảng bộ xã đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh xã về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo từ nay đến ngày bầu cử thành công tốt đẹp./. 

 

Công Quận

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>