Nông thôn mới

5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

10:38 12/01/2021

Chiều ngày 11/01/2021, Long Điền B tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.
Responsive image
 

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, đã tạo được mối đoàn kết trong xóm, ấp, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của người dân, phát huy truyền thống tương thân tương ái. Nhân dân trong xã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục được duy trì. Toàn xã có hơn 3.700 hộ gia đình văn hóa đạt trên 75%; hơn 1.500 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 8/8 ấp văn hóa. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia củng cố nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nhất là các chỉ tiêu không cần vốn. Đến nay, đã huy động trên 72 tỷ đồng xây dựng 5 cây cầu, 17 cống, bê tông mở rộng, láng nhựa 7 tuyến đường nội đồng và các công trình khác. Thực hiện chương trình giảm nghèo, các hội, đoàn thể đã xét đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay gần 11 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên vay vốn. Bên cạnh, vận động nhân dân đóng góp thực hiện các công trình an sinh xã hội trên 19,5 tỷ đồng cất nhà tình thương, đại đoàn kết, hiến đất làm đường, chuyển bệnh miễn phí; duy trì và nhân rộng các mô hình “ấp tự quản bảo vệ môi trường, tự quản về an toàn giao thông”…/.   

Thu Trang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>