Nông thôn mới

Huyện kiểm tra nông thôn mới nâng cao

09:23 25/07/2020

Chiều ngày 23/07 Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Chợ Mới đã đến kiểm tra các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Tấn Mỹ.

 

Sau khi nghe đại diện UBND xã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao của địa phương trong thời gian qua. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu, chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu. Các thành viên trong đoàn cùng với chính quyền địa phương cùng nhau bàn bạc, thảo luận tìm ra những giải pháp để thực hiện cho đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Được biết đến thời điểm hiện tại Tấn Mỹ đạt 12/19 tiêu chí và 28/35 chỉ tiêu.

Responsive image
 

Kết thúc buổi làm việc Đoàn kiểm tra huyện đề nghị Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Tấn Mỹ sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã nêu ra; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt trong đó hai vấn đề lãnh đạo địa phương cần phải quan tâm đó là: mức độ đạt được và hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu./. 

 

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>