An ninh quốc phòng

Mỹ Hội Đông bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

05:44 28/07/2020

 

Sau 4 ngày nghiên cứu học tập, 40 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (QPAN) đối tượng 4 xã Mỹ Hội Đông đã hoàn thành các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại, Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách của Nhà nước và địa phương về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam.

Kết thúc chung lớp học có 13% học viên đạt loại giỏi. Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh xã đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học cho các học viên./.  

Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>