Cải cách hành chính

Ngày không viết, ngày không hẹn

04:31 21/10/2019

Xã Long Điền B đã và đang triển khai các mô hình “dân vận khéo” gắn với công tác cải cách hành chính. Điển hình là mô hình ” Ngày không hẹn” và “ Ngày không viết” được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

 

Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ 4, sẽ được cán bộ hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ hồ sơ mà không thu phí; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng.

Mô hình “ Ngày không hẹn”  khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nếu đầy đủ thành phần theo quy định sẽ được tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày mà không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và  hẹn trả kết quả. Việc thực hiện mô hình “ Ngày không viết”, “ Ngày không hẹn” đã mạng lại hiệu quả tích cực góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin, sự hài lòng cho người dân, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn./.

Thu Trang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>