Cải cách hành chính

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2019

08:42 25/07/2020

Ngày 22/07/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 23/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân Chợ Mới được tỉnh đánh giá khá tốt với tổng số điểm là 89,95 / 100 điểm, xếp hạng 03/11 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh. Đây là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện trong công tác cải cách hành chính.

Tuy đạt được kết quả khá tốt nhưng vẫn còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt tối đa, cần phải cải thiện trong những năm tiếp theo, cụ thể:

- Về tổng thể:

+ Công tác trong 8 trục đánh giá (chiếm tỷ trọng 76% trong tổng số điểm): đạt 70,45 / 76 điểm (tăng 3,85 điểm so với năm 2018 đạt 66,6 điểm), thấp hơn 5,55 điểm so với điểm chuẩn.

+ Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) (chiếm tỷ trọng 24% trong tổng số điểm): đạt 19,5 / 24 điểm (giảm 4,5 điểm so với năm 2018 đạt 24 điểm), thấp hơn 4,5 điểm so với điểm chuẩn.

- Về chi tiết, cần quan tâm cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần: “Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức”; “Sáng kiến trong cải cách hành chính”; “Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn”; “Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt”; “Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm”; “Lập đầy đủ các hồ sơ theo danh mục hồ sơ và hồ sơ phát sinh ngoài dự kiến”; “Giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan”; đặc biệt là các tiêu chí điều tra xã hội học đánh giá “Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) chỉ đạt 19,5 / 24 điểm.

Qua kết quả đánh giá, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có văn bản chỉ đạo các ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của huyện./. 

Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>