Cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

07:40 26/06/2020

Theo đó, UBND tỉnh An Giang giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông-Vận tải thống nhất phương án cập nhật tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vào Cổng dịch vụ công của tỉnh.

 

Mốc thời gian lấy thông tin TTHC từ ngày 1-1 đến hết tháng 6-2020, hoàn thành trước ngày 15-7. Làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị đã để xảy ra tình trạng chậm xử lý hồ sơ trên hệ thống dẫn đến hồ sơ trễ hạn tháng sau cao hơn tháng trước trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Phối hợp Sở Nội vụ và UBND cấp huyện rà soát, xử lý theo thẩm quyền các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã không tham gia vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc tham gia với hình thức đối phó. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng, ban chuyên môn xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện và phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật vào hệ thống thông tin điện tử của tỉnh.

Chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tham gia vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tra cứu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, việc cập nhật, công khai tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là tiêu chí thành phần quan trọng trong công tác cải cách TTHC của tỉnh trong thời gian qua. UBND tỉnh An Giang đánh giá cao sự nỗ lực tham gia vận hành Cổng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện không nghiêm túc, có sự đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Nguồn: Hạnh Châu - Báo An Giang Online

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>