Y tế - Giáo dục

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại Long Kiến

09:30 27/11/2020

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Chợ Mới đã có buổi làm việc tại xã Long Kiến.

 

Theo kết quả, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được xã Long Kiến quan tâm, phân công các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các trường; tham mưu, điều hành thực hiện các công việc hiệu quả, góp phần duy trì xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở 4 mức. Cụ thể là đối với công tác xóa mù chữ xã Long Kiến đạt mức độ 2, đây là mức độ cao theo quy định, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi xã đạt mức hoàn thành, với tỉ lệ 97%; Công tác phổ cập tiểu học xã đạt mức độ 3 với tỉ lệ 96,6% số trẻ trong độ tuổi đến trường và đạt mức độ 2 trong công tác phổ cập trung học cơ sở với tỉ lệ 91%.

Để công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Long Kiến tiếp tục duy trì và đạt mức cao hơn, đoàn công tác đã hướng dẫn bộ phận chuyên môn địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật hồ sơ đảm bảo chính xác; Đồng thời đề nghị, hàng năm, Ủy ban nhân dân xã đầu tư thêm kinh phí để sửa chữa các phòng học, bổ sung, thay mới một số trang thiết bị, đồ dùng dạy học và tạo thêm sân chơi học sinh tại các điểm trường./. 

Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>