Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra tại xã Mỹ Hiệp

05:13 12/11/2019

Sáng ngày 12/11/2019 Đoàn công tác Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy An Giang, do đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường Vụ - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Hiệp – Chợ Mới về công tác tuyên giáo năm 2019. Tiếp đoàn có đồng chí Tô Văn Chấn, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Chợ Mới, lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Hiệp.
Responsive image
 

Responsive image

Theo báo cáo tại buổi làm việc Đảng ủy xã Mỹ Hiệp năm qua thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2019, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện, xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật nhà nước, định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, giúp cấp ủy chính quyền kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân, góp phần cho địa phương đạt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Nổi bật là công tác hướng dẫn triển khai việc học tập và làm theo Bác, với tinh thần nghiêm túc, tự giác, do vậy trong năm qua không có cán bộ, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái nhận diện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Responsive image

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy An Giang, biểu dương xã Mỹ Hiệp thực hiện tốt nhiệm vụ Tuyên giáo thời gian qua, đồng chí lưu ý xã cần quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, chắc lọc thông tin chính thống trước khi truyền tải tới nhân dân, cần kết hợp tốt nhịp nhàng công tác tư tưởng của Đảng với tư tưởng của Mặt trận, các đoàn thể, đặc biệt là phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, Tăng cường học tập Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quan tâm nhiều hơn công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, thường xuyên giới thiệu tuyên truyền những gương điển hình tiêu biểu để học tập nhân rộng, chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội đảng bộ./.

 

Nhật Nam

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>