Kinh tế - Nông nghiệp

Xây dựng 50% xã, thị trấn có sản phẩm OCOP

10:25 05/03/2021

OCOP là chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Do đó, trong năm 2021, Hội nông dân huyện Chợ Mới phối hợp cùng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp tục nâng chất hoạt động “Hội quán”, gắn với xây dựng 50% số xã, thị trấn có sản phẩm đạt tiêu chí OCOP. Trong đó cần sự chủ động, sáng tạo của các xã, thị trấn trong việc rà soát, lựa chọn sản phẩm phù hợp để vận động nhân dân sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, giúp nông dân phát huy lợi thế sản phẩm đặc thù, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết góp phần tăng năng suất, sản lượng đi đội với giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập nông thôn./. 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>