Huyện Chợ Mới - công bố thông tin TTHC

Nghiên cứu khoa học công nghệ
Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bảng đăng ký tu dưỡng của BTV huyện ủy
Chuyên mục An toàn giao thông
Chuyên mục Nông thôn mới
Ebbola
/

công bố thông tin TTHC

Phát hành : 10/10/2017 | 02:28
Zoom in Default view Zoom out    

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện và đơn vị thuộc UBND huyện

STT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI

(Số 01, Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới)

chomoi@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện 

1

Trương Trung Lập

Chủ tịch

0913972251

chomoi@angiang.gov.vn

2

Ngô Hoàng Hiếu

Phó Chủ tịch

0949766789

chomoi@angiang.gov.vn

3

Vũ Minh Thao

Phó Chủ tịch

0919460466

chomoi@angiang.gov.vn

4

Huỳnh Thị Nguyệt Hồng

Phó Chủ tịch

0914449971

htnhong@angiang.gov.vn

Văn phòng HĐND-UBND

1

Nguyễn Văn Ven

Chánh VP

0913649727

vpubnd.chomoi@angiang.gov.vn

2

Phạm Thanh Dũng

Phó Chánh VP

0918358455

ptdung02@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Thùy Dương

Phó Chánh VP

0919461318

lttduong@angiang.gov.vn

4

Võ Thị Thùy Trang

Phó Chánh VP

0919963416

vtttrang@angiang.gov.vn

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Nguyễn Văn Sanh

Trưởng phòng

0919153845

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Trí

Phó Trưởng phòng

0973592565

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thúy Hậu

Phó Trưởng phòng

01234465909

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

4

Lâm Anh Tú

Phó Trưởng phòng

0979242097

pnnptnt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Đặng Thị Kim Xuyến

Trưởng phòng

0918550678

pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng phòng

0989876750

pvhtt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Hùng Chiến

Trưởng phòng

0918685010

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Khanh

Phó Trưởng phòng

0918324892

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

3

Võ Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng

0984807172

pnoivu.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Y tế

1

Nguyễn Văn Danh

Trưởng phòng

0917350806

pyte.chomoi@angiang.gov.vn

2

Phan Tấn Tài

Phó Trưởng phòng

02963502493

pttai04@angiang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Nguyễn Văn Viễn

Trưởng phòng

0918685839

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Trọng Trí

Phó Trưởng phòng

0918366323

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

3

Đặng Thiện Đức

Phó Trưởng phòng

0919053358

ptnmt.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Tài chính và Kế hoạch

1

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Trưởng phòng

0985767001

thuydiemmhd@gmail.com

2

Thái Thị Ngọc Bảy

Phó Trưởng phòng

0948843848

thaingoccm@gmail.com

3

Trần Quang Vinh

Phó Trưởng phòng

0944448801

vinhtckhcm@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thêm

Phó Trưởng phòng

0939715175

ntthem@angiang.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Tống Văn On Em

Trưởng phòng

0913 777 906

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn 

2

Trương Phước Công

Phó Trưởng phòng

0919 140 174

tpcong@angiang.gov.vn 

3

Tăng Huỳnh Kim

Phó Trưởng phòng

0916 356 856

thkim@angiang.gov.vn 

4

Nguyễn Công Khanh

Phó Trưởng phòng

0907 639 113

pgddt.chomoi@angiang.gov.vn  

Phòng Tư pháp

1

Phạm Văn Chẩn

Trưởng phòng

0913649721

ptuphap. chomoi@angiang.gov.vn  

2

Lương Hoàng Sơn

Phó Trưởng phòng

0919461868

ptuphap. chomoi@angiang.gov.vn  

Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

1

Phạm Văn Dương

Trưởng phòng

0916.665.577

pvduong@angiang.gov.vn

2

Lăng Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

0918.685.838

phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

0919.337.044

phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Hồng Phước

Phó Trưởng phòng

01683008113

phongktht.chomoi@angiang.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

1

Tôn Thành Tâm

Trưởng phòng

0918769530

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Văn Hóa

Phó Trưởng phòng

0983474191

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

3

Dương Thị Thúy Loan

Phó Trưởng phòng

0985412626

pldtbxh.chomoi@angiang.gov.vn

Thanh tra

1

Lê Văn Son

Chánh Thanh tra

0918.685.857

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

2

Đỗ Thị Hạnh

Phó Chánh Thanh tra

0917177125

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

3

Trần Văn Đợi

Phó Chánh Thanh tra

01688009996

thanhtra.chomoi@angiang.gov.vn

Đài Truyền thanh

1

Lê Văn Lây

Trưởng đài

0918527880

lvlay@angiang.gov.vn

2

Trần Nguyễn Phi

Phó Trưởng đài

0905422244

tnphi@angiang.gov.vn

3

Trần Minh Trung

Phó Trưởng đài

0918797676

tmtrung@angiang.gov.vn

Trung tâm Văn hóa 

1

Huỳnh Tấn Khoa

Giám đốc

0949766767

ttvh.chomoi@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Thúy Hiền

Phó Giám đốc

0916918800

ttvh.chomoi@angiang.gov.vn

3

Trần Văn Sự

Phó Giám đốc

0917924748

tvsu@angiang.gov.vn

Trung tâm Thể dục thể thao 

1

Nguyễn Thanh Trường

Giám đốc

0972724436

tttdtt.chomoi@angiang.gov.vn

2

Võ Ngọc An

Phó Giám đốc

0902363027

tttdtt.chomoi@angiang.gov.vn

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng 

1

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng ban

0942123211

nguyentuan.ubcm@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Thịnh

Phó trưởng ban

0918684024

thinhbqlcm@gmail.com

3

Tôn Anh Tuấn

Phó trưởng ban

0932664859

anhtuanbqlcm@gmail.com

Ban Điều hành bến xe tàu 

1

Phan Công Luận

Trưởng ban

0919053030

bandhbxt.chomoi@angiang.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

1

Phan Văn Thông

Giám đốc

0913601766

vieclamchomoi@gmail.com

2

Trần Bảo Liêm

Phó Giám đốc

0985763139

vieclamchomoi@gmail.com

3

Vũ Minh Thảo

Phó Giám đốc

0919053827

vieclamchomoi@gmail.com

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1

Hồ Văn Quí

Giám đốc

0949004555

hoquinhc@gmail.com

2

Tôn Võ Hoàng Sơn

Phó Giám đốc

0946909290

tonvohoangsonedu@gmail.com